Informatie Zorgboerderij de Klinkenberg

Hier vind u alle benodigde informatie over zorgverlening door onze zorgboerderij.

Onze missie

Het aanbieden van een veilige, creatieve en ontspannen omgeving voor kinderen en jongvolwassenen met een beperking, waarbij we werken vanuit de kwaliteiten van de cliënt. Dit alles op kleinschalig niveau met veel persoonlijke aandacht en gekwalificeerde begeleiding. Hiermee bieden wij dé optimale omstandigheden om onze cliënten leren zelfverzekerder en zelfstandiger te worden.

Uitsluitingscriteria

Omdat wij een kleinschalige zorgboerderij hebben waar voornamelijk zorg wordt verleend aan kinderen en jong volwassenen zijn we genoodzaakt uitsluitingscriteria op te stellen. Dit om de welzijn van al onze cliënten te kunnen waarborgen.

Wij kunnen daarom op zorgboerderij de Klinkenberg geen zorg verlenen aan

  • Cliënten met een verslaving.
  • Cliënten die een gevaar kunnen zijn voor de leiding en/of de groep (denk aan agressief gedrag, suïcidaal gedrag etc.).
  • Cliënten die niet kunnen functioneren in een groep.
  • Cliënten met actieve psychoses.
  • Cliënten met (vrijwillige) vrijheid beperkende maatregelen.

Tevens zullen we middels het uitgebreide kennismakingsgesprek en de proefmiddag bepalen of cliënt past binnen de huidige groep waaraan zorg wordt verleend. Tevens kan het voorkomen dat of wij of de cliënt na het starten van de zorg tot de conclusie komen dat cliënt niet op de juiste plek is. Het gaat er uiteindelijk om dat alle cliënten van zorgboerderij de juiste zorg ontvangen die gewenst is.

Privacyreglement

Uw privacy vinden wij erg belangrijk. Zorgboerderij de Klinkenberg hanteert daarom een eigen privacyreglement. Deze wordt jaarlijks geëvalueerd en voldoet aan de huidige AVG wetgeving. Download hier ons reglement: Privacyreglement Zorgboerderij de Klinkenberg

Klachtenreglement

Ondanks dat wij onze werkzaamheden zo zorgvuldig en correct mogelijk uitvoeren, kan het gebeuren dat u  niet tevreden bent over de door ons verleende diensten en / of zorg. Wanneer u ontevreden bent horen wij dit graag van u zodat we hiervan op de hoogte zijn en eventuele maatregelen kunnen treffen. Daarom adviseren we u om daarover in gesprek te gaan met de desbetreffende begeleider van Zorgboerderij de Klinkenberg. Wij staan altijd open voor een gesprek om met u te kijken naar een oplossing. Bekijk hier de Klachtenprocedure De Klinkenberg